Lituania

Lithuania, RMOP P. Stasys Kazėnas - National Coordinator PWPN Address: Šiauliai – Residentia et ecclesia S. P. Ignatii Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia Vilniaus g. 247b, LT-76343 Šiauliai (Dioecesis Šiaulensis) Email: kazenas.sj@gmail.com