Lithuania, RMOP

P. Stasys Kazėnas – National Coordinator PWPN
Address: Šiauliai – Residentia et ecclesia S. P. Ignatii
Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
Vilniaus g. 247b, LT-76343 Šiauliai (Dioecesis Šiaulensis)
Email: kazenas.sj@gmail.com